فیلتر تصفیه آب یخچال ساید بای ساید مدل sbs-ro

توضیحات

وزن 0.4 گرم
مواد فیلتر شونده کلر ، ، سرب ، جیوه ، آزبست ، بنزن ، کلروبنزن ، آترازین ، کربوفوران ، لیندان ، توکسافن ، بو ، رنگ ، مزه
میزان فیلتراسیون مواد و رسوب 99%